'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
 
教学科研
 
 
 
教学科研 当前位置:首页  教学科研
关于转发省教育厅关于认真做好2017年江苏省教学成果奖评选工作的通知
关于印发《台湾,香港经典三级“课程建设年”活动方案》的通知
关于公布第三批校级考试改革项目立项结果的通知
关于开展2013年校级优秀教学成果奖申报与评选工作的通知
关于启动2013年校级优秀多媒体教学课件遴选建设工作的通知
关于印发《台湾,香港经典三级“十二五”重点专业群建设工作实施方案》的通知
关于表彰2012届优秀毕业设计(论文)指导教师的决定
关于开展2012年校级精品课程建设立项申报工作的通知
关于开展2012年校级品牌特色专业遴选工作的通知
关于开展2012届毕业设计(论文)评优和抽检工作的通知
台湾,香港经典三级期中教学检查工作实施办法
关于开展台湾,香港经典三级实验教学与实训基地示范中心立项申报工作的通知
关于开展第五届教师讲课竞赛的通知
'; } else{ document.getElementById('LIST_PAGINATION_COUNT').innerHTML=_listPaginationCount; } } catch(e){} if(_currentPageIndex==_listPaginationCount) { var lpfs = document.getElementsByName('_l_p_f'); for(var i=0; i
  每页14条记录   总共
条记录
  首页   上一页   下一页   尾页   页码: /
    跳转